Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40

Згідно ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» акції товариства існують виключно у бездокументарній формі. У відповідності до чинного законодавства, особою, уповноваженою на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів бездокументарної форми існування є депозитарна установа (раніше – зберігач). Бездокументарна форма цінного паперу – це здійснений депозитарною установою (зберігачем) обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.


На виконання Закону «Про акціонерні товариства» ПрАТ «Київобленерго» уклало договір з депозитарною установою ТОВ «УПР-ФІНАНС» (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №263297 від 10.09.2013 р., місцезнаходження: 03143, м.Київ, вул.Метрологічна, 14 Б, оф.405, тел. (044) 362 79 73) щодо відкриття та обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів Товариства та передало депозитарній установі реєстр акціонерів.


Таким чином депозитарна установа ТОВ «УПР-ФІНАНС» уповноважений здійснювати облік акціонерів ПрАТ «Київобленерго» та вносити всі необхідні зміни до реєстру акціонерів, в тому числі і щодо персональних даних акціонерів.