Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ВІД ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

11.06.2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі – Закон), тим самим розпочався процес реформування електроенергетичної галузі в Україні.

Реформа галузі включає в себе ряд кардинальних змін, серед яких і відокремлення функції з розподілу електричної енергії від функцій виробництва, передачі та постачання, тобто створення відповідних окремих юридичних осіб.

Положеннями Закону, а саме пунктом 13 розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» визначено, що до 11.12.2018 існуючі сьогодні енергопостачальні компанії повинні вжити заходів щодо відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання. При цьому, постачальник, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу, упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії буде виконувати функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом відповідний суб’єкт господарювання.

Універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією визначеної якості на всій території України.

У зв’язку з вищенаведеним, ПрАТ «Київобленерго» заснувало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»), на яке в подальшому будуть переведені функції постачальника електричної енергії споживачам, об’єкти яких розташовані на адміністративній території Київської області. При цьому, функції розподілу електричної енергії залишаються за ПрАТ «Київобленерго».

На засіданні НКРЕКП, що проводилося 14.06.2018 у формі відкритого слухання, державним Регулятором - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) прийнято рішення про видачу ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП №429 від 14.06.2018).

Упродовж двох років з дня отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» буде виконувати функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, на якій до відокремлення провадило діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ПрАТ «Київобленерго», при цьому:

  • тариф на послуги постачальника універсальних послуг встановлюється НКРЕКП відповідно до затвердженої нею методики;
  • надання універсальних послуг здійснюється з дотриманням умов щодо виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, передбачених статтею 62 Закону.

По закінченню дворічного періоду визначення постачальника універсальних послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог статті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Законом здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом (ПрАТ «Київобленерго»), мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Законом (тобто до 11.12.2018).

При цьому, зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії).

У разі не обрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника протягом 18 місяців з дня набрання чинності Законом (до 11.12.2018 р.) постачання електричної енергії такому споживачу впродовж не більше 90 днів буде здійснюватися Постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону, який буде визначений за рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу. При цьому, тарифи на електричну енергію, що постачатиметься Постачальником «останньої надії» будуть значно вище роздрібних тарифів постачальника електричної енергії.

Слід зазначити, що процес зміни постачальника електричної енергії (переходу від
ПрАТ «Київобленерго» до ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія») буде здійснюватись у максимально комфортний для споживачів спосіб та жодним чином не вплине на рівень тарифів, за якими розраховуються побутові споживачі («населення») та малі непобутові споживачі.

Додаткова інформація.

Відповідно до положень Закону споживач – це фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання. При цьому, Законом передбачаються наступні визначення споживачів:

 

 Нормативно-законодавчі акти щодо функціонування нового ринку електричної енергії: