Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

ПрАТ «Київобленерго» інформує

про проведення відкритого обговорення проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік

 

Дотримуючись вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» інформуємо про початок проведення відкритого обговорення проекту тарифів ПрАТ «Київобленерго» на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік за методологією "витрати+" (з урахуванням діючих на дату початку відкритого обговорення нормативно-правових актів).

Пропозиції та зауваження до проекту приймаються від зацікавлених осіб починаючи з 13.09.2019 до 23.09.2019 включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; e-mail: KANC@koe.com.ua.

Відкриті обговорення (відкрите слухання) проекту тарифів ПрАТ «Київобленерго» на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік та отриманих пропозицій і зауважень до нього відбудуться 24.09.2019 за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; про час проведення обговорень буде повідомлено додатково.

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) буде оформлено протоколом.

 

Обґрунтування щодо необхідності встановлення для ПрАТ «Київобленерго» тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік

На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та з дотриманням вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1175, (далі – Порядок) ПрАТ «Київобленерго» здійснило розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік.

Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік було здійснено відповідно до структури тарифу, визначеної НКРЕКП. В основу формування тарифів на 2020 рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати та розрахунковий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії та виконання Інвестиційної програми.

При цьому, згідно Порядку до складу прогнозованих витрат з розподілу електричної енергії включаються матеріальні витрати, витрати на оплату праці (визначаються відповідно до постанови НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645 «Про затвердження Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії»), відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, витрати з прибутку.

Усі витрати сформовані відповідно до виробничих потреб Товариства та вимог чинного законодавства України з урахуванням цін, які склалися на ринку України, та із застосуванням макропоказників на 2020 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії
ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік

грн/МВт∙год

без ПДВ

коп./кВт∙год

без ПДВ

для 1 класу напруги

195,50

19,550

для 2 класу напруги

788,15

78,715

 

Протокол відкритих обговорень
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'sqlsrv' already loaded

$_GET = [
    'root' => '44',
    'id' => '337',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];