Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Обґрунтування щодо необхідності встановлення для ПрАТ «Київобленерго» тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Згідно вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до 11.12.2018 існуючі сьогодні енергопостачальні компанії України повинні вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання (детальніше у розділі «Відокремлення»).

Враховуючи зазначене, на виконання Закону та з дотриманням вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, (далі – Порядок) ПрАТ «Київобленерго» здійснило розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік.

Діючі сьогодні тарифи на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) для ПрАТ «Київобленерго» затверджені постановою НКРЕКП від 11.12.2018 №1835: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37117 

Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік було здійснено відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифів на 2019 рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати та розрахунковий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії та виконання інвестиційної програми.

При цьому, згідно Порядку до складу прогнозованих витрат з розподілу електричної енергії включаються матеріальні витрати, витрати на оплату праці (визначаються відповідно до постанови НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645), відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, витрати з прибутку.

Усі витрати сформовані відповідно до виробничих потреб Товариства та вимог чинного законодавства з урахуванням цін, які склалися на ринку України, та із застосуванням макропоказників на 2019 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

Окремо слід відмітити, що суттєве підвищення рівнів тарифів на розподіл електричної енергії пов’язане в першу чергу з виконанням пункту 6 статті 46 Закону, відповідно до якого, вартість електричної енергії, придбаної з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, враховується при визначенні тарифів на розподіл електричної енергії. При цьому, варто підкреслити, що додавання до тарифу на розподіл вартості технологічних витрат електричної енергії є формальним перенесенням цих витрат з однієї складової роздрібного тарифу до іншої і, при інших рівних умовах, жодним чином не впливає на рівень кінцевого роздрібного тарифу.

 

Прогнозовані тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік, грн/МВт.год

на 1 класі напруги

176,84

на 2 класі напруги

688,69

 

 

Протокол відкритого обговорення від 24.10.2018