Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

ПрАТ «Київобленерго» є розпорядником інформації стосовно умов передачі та постачання електроенергії споживачам – юридичним, фізичним особам, об’єднанням громадян на території здійснення ліцензійної діяльності, затверджених тарифів на електроенергію, умов та порядку приєднання споживачів до електричних мереж, ставок плати за стандартне приєднання, методики розрахунку вартості послуг з приєднання, а також стосовно інших супутніх послуг, на ринку яких Товариство займає монопольне положення.

Форма запиту