Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Віднесення площадок вимірювання споживачів до групи «а».

Визначення обсягів споживання електричної енергії площадок споживачів з 01.01.2019 р. відбувається згідно вимог «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку електричної енергії» (надалі – Тимчасовий порядок), затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова НКРЕКП № 2118 від 28.12.2018 р. із змінами, затвердженими постановою НКРЕКП від 11.06.2019 №1030, чинною з 22.06.2019р.).

Згідно Додатку до вказаного Тимчасового порядку, до групи «а» належать площадки вимірювання споживачів, що забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електричної енергії із встановленими та введеними в експлуатацію  ЛУЗОД, АСКОЕ, АСЗД або лічильниками диференційного (погодинного, зонного) обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів, за умови забезпечення визначеним споживачем Оператором АСКОЕ або постачальником послуг комерційного обліку (надалі – ППКО) щодобового зчитування, формування та передачі сформованих погодинних даних комерційного обліку до ОСР/НЕК.

Якщо засоби обліку на приєднаннях споживача, де вимірюється надходження електричної енергії на площадку, належать споживачу, споживач має визначити Оператора належної йому АСКОЕ або ППКО, а Оператор АСКОЕ  або ППКО має узгодити з оператором системи розподілу (в даному випадку – ПрАТ «Київобленерго») порядок взаємодії при зборі, формуванні та обміні погодинними даними обліку.

У всіх точках на приєднаннях електроустановок споживачів (крім побутових споживачів) до мереж ОСР/НЕК та/чи до мереж основних споживачів, де вимірюється надходження електричної енергії на площадки вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше, мають бути встановлені лічильники погодинного комерційного обліку електричної енергії та забезпечена можливість щодобового дистанційного зчитування показів лічильників, а з приєднаною потужністю електроустановок до 150 кВт – лічильники погодинного або багатозонного (багатотарифного) комерційного обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням даних з лічильників. Якщо ця умова не виконана або споживач не визначив Оператора АСКОЕ або ППКО, то такі площадки вимірювання мають бути віднесені до групи «б».

Функції Оператора АСКОЕ споживач може виконувати самостійно шляхом уповноваження своїх посадових осіб щодо експлуатації введеної ним в  експлуатацію власної АСКОЕ (ЛУЗОД, АСЗД) або ж визначити юридичну особу, яка буде надавати йому відповідні послуги комерційного обліку електроенергії на договірних засадах. Такі послуги, зокрема, може надавати ПрАТ «Київобленерго».

Таким чином, для включення площадок вимірювання споживача в групу «а» при визначенні обсягів споживання електричної енергії в наступному розрахунковому періоді, споживачу необхідно:

– мати введену в експлуатацію АСКОЕ (ЛУЗОД, АСЗД) відповідних площадок вимірювання, або, у визначених випадках, лічильники диференційованого обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів;

– визначити Оператора АСКОЕ (ППКО) для забезпечення щодобового формування та передачі погодинних даних комерційного обліку (у кВтгод) з площадок вимірювання до ПрАТ «Київобленерго»;

– офіційно повідомити ПрАТ «Київобленерго» про визначення Оператора АСКОЕ або ППКО, а вказаний Оператор АСКОЕ  (ППКО) до початку розрахункового періоду має узгодити з ПрАТ «Київобленерго» порядок взаємодії при зборі, формуванні та обміні погодинними даними обліку;

– забезпечити відповідність засобів обліку, які встановлені на цих площадках вимірювання, вимогам нормативних документів.