Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40
(067) 495-70-40

Умови приєднання до системи розподілу

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

 • надання Замовником заяви ОСР про приєднання за типовою формою та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу Замовнику договору про приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід'ємним додатком до цього договору;
 • підписання договору про приєднання Замовником;
 • реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
 • оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
 • виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

Замовник послуги з приєднання підписаного двома сторонами договору про приєднання окремо:

 • розробляє та подає на погодження до ОСР проект внутрішнього електропостачання від точки приєднання до ВРП об'єкту;
 • забезпечує встановлення приладу обліку електричної енергії з урахуванням вимог Кодексу комерційного  обліку електричної енергії.

 

Подання Замовником заяви про приєднання

 1. Заява про приєднання подається Замовником за типовою формою, яка розташована в розділі «Форми та приклади документів».
 2. Заява про приєднання, разом із копіями доданих до неї документів, подається Замовником:

- особисто, з пред’явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для замовників - фізичних осіб та керівників підприємств і організацій);

- або довіреною особою, з пред’явленням довіреності, паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для довіреної особи Замовника);

- або надсилається поштовим рекомендованим відправленням;

- або може бути подана в електронному вигляді на офіційному сайті Товариства: «Замовлення приєднання» - «Подати заяву на приєднання», з обов'язковим додаванням скан-копій вичерпного переліку документів.

Замовник подає заяву про приєднання до «єдиного вікна» з питань приєднань відповідного РП Товариства за місцем розташування його електроустановок або, за бажанням, до Сервісного Центру Товариства за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1-а.

 1. До заяви про приєднання Замовником додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подавати та отримувати документи;

4) техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

2) копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

3) лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник - юридична особа або фізична особа - підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію Витягу з реєстру платників податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті, серія та номер паспорта).

Прийом документів з питань приєднання електроустановок до електричних мереж виконується із забезпеченням принципу «єдиного вікна».

 

Графік роботи «Єдиного вікна» з питань приєднань Сервісного центру Товариства за адресою м. Київ, вул. Стеценка, 1а

Пн. – Чт. з 8.00 – 17.00, без перерви на обід;

Пт. з 8.00 – 15.45, без перерви на обід.

 

Графік роботи «Єдиного вікна» районних підрозділів

Пн. – Чт.  з 8.00 – 17.00, перерва на обід з 12.00 – 12.45;

Пт. з 8.00 – 15.45, перерва на обід з 12.00 – 12.45.