Питання приєднання

(044) 494-43-20
Кол-центр

(крім питань приєднань)

(044) 459-07-40

Умови приєднання до системи розподілу

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог розділу 4 Кодексу систем розподілу.

Послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою.

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

 • надання Замовником заяви ОСР про приєднання за типовою формою та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу Замовнику договору про приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід'ємним додатком до цього договору,
 • підписання договору про приєднання Замовником;
 • реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання;
 • оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення;
 • подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов;
 • виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
 • улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника;
 • подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

 

Подання Замовником заяви про приєднання

 1. Заява про приєднання подається Замовником за типовою формою.

Отримати бланк заяви про приєднання.

 1. Заява про приєднання, разом із копіями доданих до неї документів, подається Замовником:

- особисто, з пред’явленням паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для замовників - фізичних осіб та керівників підприємств і організацій);

- або довіреною особою, з пред’явленням довіреності, паспорта або іншого документа, який посвідчує особу (для довіреної особи Замовника);

- або надсилається поштовим рекомендованим відправленням;

- або може бути подана в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису шляхом направлення на адресу електронної пошти «Єдиного вікна» з питань приєднань.

Замовник подає заяву про приєднання до «єдиного вікна» з питань приєднань відповідного РП Товариства за місцем розташування його електроустановок або, за бажанням, до Сервісного Центру Товариства за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 1-а.

 1. До заяви про приєднання Замовником додаються:

- копія документа, який підтверджує право власності чи користування об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

- ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше) - копія паспорта (сторінки 1-4, реєстрація) або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

- техніко-економічне обґрунтування схеми приєднання до електричних мереж об’єкту Замовника (за наявності);

- копія витягу з Реєстру платників єдиного податку або копія свідоцтва платника єдиного податку (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія витягу з Реєстру платників ПДВ або копія свідоцтва платника ПДВ (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта) - для фізичних осіб (населення) та фізичних осіб – підприємців.

Додатково Замовником надаються:

фізичною особою підприємцем:

- копія свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію;

юридичною особою:

- копія свідоцтва (витягу) про державну реєстрацію;

Додатково може надаватися:

- копія довідки з ЄДРПОУ (статистика).

 

Прийом документів з питань приєднання електроустановок до електричних мереж виконується із забезпеченням принципу “єдиного вікна”.

 

Графік роботи  «Єдиного вікна» з питань приєднань Сервісного центру Товариства за адресою м. Київ, вул. Стеценка, 1а

Пн. – Чт.  з 8.00 – 17.00, без перерви на обід;

Пт. з 8.00 – 15.45, без перерви на обід.

 

Графік роботи «Єдиного вікна» районних підрозділів

Пн. – Чт.  з 8.00 – 17.00, перерва на обід з 12.00 – 12.45;

Пт. з 8.00 – 15.45, перерва на обід з 12.00 – 12.45.